جام حذفی آلمان (۱۳۹۶ - ۱۳۹۷)
وورتسبورگ کیکرز ۰ - ۳ وردربرمن
۲۱ مرداد ۱۳۹۶ ۱۸:۴۵
پایان